Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: STORA HAGASJÖN, 100 Budgetår: 2008
Startdatum: 2008-08-23 Stoppdatum 2008-08-24
Mängd (ton): 8,16 Kostnad totalt: 8320
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,6
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: