Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: TOLASJÖN, 102 Budgetår: 2001
Startdatum: 2001-09-20 Stoppdatum 2001-09-20
Mängd (ton): 9,95 Kostnad totalt: 7433
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 47,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: