Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: STORA KÅLLESJÖN, 126 Budgetår: 2009
Startdatum: 2009-08-04 Stoppdatum 2009-08-04
Mängd (ton): 12,00 Kostnad totalt: 8763
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Okänd Metod: Båt
Kommentar: