Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: STORA KÅLLESJÖN, 126 Budgetår: 2010
Startdatum: 2010-08-24 Stoppdatum 2010-08-24
Mängd (ton): 12,00 Kostnad totalt: 9076
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Okänd Metod: Båt
Kommentar: