Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Långsjön, 098166 Budgetår: 2002
Startdatum: 2002-04-08 Stoppdatum 2002-04-08
Mängd (ton): 2,85 Kostnad totalt:
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 47,5
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: