Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: SVÄNASJÖN, 141 Budgetår: 1992
Startdatum: 1992-09-15 Stoppdatum 1992-09-15
Mängd (ton): 50,40 Kostnad totalt:
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: