Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: SVÄNASJÖN, 141 Budgetår: 2009
Startdatum: 2009-08-16 Stoppdatum 2009-08-16
Mängd (ton): 25,40 Kostnad totalt: 26213
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: