Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: SVÄNASJÖN, 141 Budgetår: 2010
Startdatum: 2010-07-29 Stoppdatum 2010-07-29
Mängd (ton): 25,79 Kostnad totalt: 27567
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: