Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: SVÄNASJÖN, 141 Budgetår: 2000
Startdatum: 2000-09-24 Stoppdatum 2000-09-24
Mängd (ton): 49,88 Kostnad totalt: 36016
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: