Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: SVÄNASJÖN, 141 Budgetår: 2004
Startdatum: 2004-08-31 Stoppdatum 2004-09-02
Mängd (ton): 22,86 Kostnad totalt: 17671
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 47,7
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: