Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: SVÄNASJÖN, 141 Budgetår: 2005
Startdatum: 2005-08-09 Stoppdatum 2005-08-09
Mängd (ton): 22,90 Kostnad totalt: 18666
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 47,9
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: