Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: STORA GALTASJÖN, 144 Budgetår: 1998
Startdatum: 1998-04-01 Stoppdatum 1998-04-30
Mängd (ton): 41,50 Kostnad totalt: 16990
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Båt
Kommentar: