Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: STORA GALTASJÖN, 144 Budgetår: 2008
Startdatum: 2008-07-27 Stoppdatum 2008-07-27
Mängd (ton): 30,52 Kostnad totalt: 20357
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,6
Kalkursprung: Okänd Metod: Båt
Kommentar: