Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: STORA GALTASJÖN, 144 Budgetår: 2009
Startdatum: 2009-08-05 Stoppdatum 2009-08-05
Mängd (ton): 30,00 Kostnad totalt: 20123
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Okänd Metod: Båt
Kommentar: