Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: STORA GALTASJÖN, 144 Budgetår: 1999
Startdatum: 1999-04-26 Stoppdatum 1999-04-26
Mängd (ton): 40,00 Kostnad totalt: 17600
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 49,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Båt
Kommentar: