Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: STORA GALTASJÖN, 144 Budgetår: 2000
Startdatum: 2000-05-04 Stoppdatum 2000-05-04
Mängd (ton): 39,99 Kostnad totalt: 20616
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Båt
Kommentar: