Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: STORA GALTASJÖN, 144 Budgetår: 2004
Startdatum: 2004-05-12 Stoppdatum 2004-05-12
Mängd (ton): 40,02 Kostnad totalt: 21091
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 47,8
Kalkursprung: Okänd Metod: Båt
Kommentar: