Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: BUASJÖN, 151 Budgetår: 1999
Startdatum: 1999-09-03 Stoppdatum 1999-09-03
Mängd (ton): 5,20 Kostnad totalt: 3496
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 49,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: