Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: BUASJÖN, 151 Budgetår: 2000
Startdatum: 2000-09-21 Stoppdatum 2000-09-21
Mängd (ton): 4,89 Kostnad totalt: 3531
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: