Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: BUASJÖN, 151 Budgetår: 2001
Startdatum: 2001-04-25 Stoppdatum 2001-09-08
Mängd (ton): 5,34 Kostnad totalt: 3658
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: