Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: BUASJÖN, 151 Budgetår: 2003
Startdatum: 2003-11-17 Stoppdatum 2003-11-17
Mängd (ton): 5,00 Kostnad totalt: 3916
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 47,2
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: