Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: BUASJÖN, 151 Budgetår: 2004
Startdatum: 2004-08-26 Stoppdatum 2004-08-26
Mängd (ton): 4,87 Kostnad totalt: 3765
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 47,7
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: