Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: BUASJÖN, 151 Budgetår: 2007
Startdatum: 2007-08-01 Stoppdatum 2007-08-01
Mängd (ton): 4,86 Kostnad totalt: 4252
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,6
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: