Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: PLITE, 160 Budgetår: 2003
Startdatum: 2003-12-01 Stoppdatum 2003-12-01
Mängd (ton): 2,84 Kostnad totalt: 2224
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 47,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: