Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: GATESJÖN, 162 Budgetår: 2001
Startdatum: 2001-09-04 Stoppdatum 2001-09-04
Mängd (ton): 2,98 Kostnad totalt: 2041
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: