Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: GATESJÖN, 162 Budgetår: 2002
Startdatum: 2002-11-29 Stoppdatum 2002-11-29
Mängd (ton): 3,04 Kostnad totalt: 2289
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 47,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: