Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: GATESJÖN, 162 Budgetår: 2003
Startdatum: 2003-11-28 Stoppdatum 2003-11-28
Mängd (ton): 3,03 Kostnad totalt: 2373
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: