Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: GATESJÖN, 162 Budgetår: 2006
Startdatum: 2006-07-28 Stoppdatum 2006-07-28
Mängd (ton): 3,17 Kostnad totalt: 2739
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: