Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: GATESJÖN, 162 Budgetår: 2009
Startdatum: 2009-08-13 Stoppdatum 2009-08-13
Mängd (ton): 2,90 Kostnad totalt: 2997
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: