Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: GATESJÖN, 162 Budgetår: 2005
Startdatum: 2005-08-04 Stoppdatum 2005-08-04
Mängd (ton): 3,02 Kostnad totalt: 2461
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 47,9
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: