Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: STORA MÅSJÖ, 165 Budgetår: 2010
Startdatum: 2010-07-26 Stoppdatum 2010-07-26
Mängd (ton): 2,02 Kostnad totalt: 2155
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,4
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: