Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Bålabygdssjön, 168 Budgetår: 1999
Startdatum: 1999-09-07 Stoppdatum 1999-09-07
Mängd (ton): 2,00 Kostnad totalt: 1339
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 49,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: