Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Bålabygdssjön, 168 Budgetår: 2005
Startdatum: 2005-08-04 Stoppdatum 2005-08-04
Mängd (ton): 2,01 Kostnad totalt: 1638
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 47,9
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: