Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Bålabygdssjön, 168 Budgetår: 2007
Startdatum: 2007-08-02 Stoppdatum 2007-08-02
Mängd (ton): 1,94 Kostnad totalt: 1698
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,6
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: