Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Bäckaskogssjön, 170 Budgetår: 2004
Startdatum: 2004-09-05 Stoppdatum 2004-09-05
Mängd (ton): 2,96 Kostnad totalt: 2288
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 47,7
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: