Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Bäckaskogssjön, 170 Budgetår: 2005
Startdatum: 2005-08-08 Stoppdatum 2005-08-08
Mängd (ton): 3,16 Kostnad totalt: 2575
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 47,9
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: