Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Bäckaskogssjön, 170 Budgetår: 2006
Startdatum: 2006-07-31 Stoppdatum 2006-07-31
Mängd (ton): 1,82 Kostnad totalt: 1572
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: