Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Bäckaskogssjön, 170 Budgetår: 2007
Startdatum: 2007-08-04 Stoppdatum 2007-08-04
Mängd (ton): 2,16 Kostnad totalt: 1890
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,6
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: