Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Bäckaskogssjön, 170 Budgetår: 2001
Startdatum: 2001-09-01 Stoppdatum 2001-09-01
Mängd (ton): 2,79 Kostnad totalt: 1911
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: