Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: KINGESJÖN, 173 Budgetår: 2000
Startdatum: 2000-09-27 Stoppdatum 2000-09-27
Mängd (ton): 1,08 Kostnad totalt: 780
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: