Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: KINGESJÖN, 173 Budgetår: 2001
Startdatum: 2001-08-25 Stoppdatum 2001-08-25
Mängd (ton): 1,00 Kostnad totalt: 685
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 47,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: