Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Fruegölen, 098474 Budgetår: 2008
Startdatum: 2008-11-20 Stoppdatum 2008-11-20
Mängd (ton): 0,97 Kostnad totalt:
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,6
Kalkursprung: Uddagården/Ignaberga Metod: Flyg
Kommentar: