Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: KINGESJÖN, 173 Budgetår: 2009
Startdatum: 2009-08-18 Stoppdatum 2009-08-18
Mängd (ton): 0,97 Kostnad totalt: 999
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: