Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Södralundsgölen, 098407 Budgetår: 2008
Startdatum: 2008-11-23 Stoppdatum 2008-11-23
Mängd (ton): 0,97 Kostnad totalt:
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,6
Kalkursprung: Uddagården/Ignaberga Metod: Flyg
Kommentar: