Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: HOPPET, 177 Budgetår: 2006
Startdatum: 2006-07-30 Stoppdatum 2006-07-30
Mängd (ton): 1,92 Kostnad totalt: 1659
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: