Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: HOPPET, 177 Budgetår: 2001
Startdatum: 2001-09-02 Stoppdatum 2001-09-02
Mängd (ton): 2,00 Kostnad totalt: 1370
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: