Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: HOPPET, 177 Budgetår: 2002
Startdatum: 2002-11-23 Stoppdatum 2002-11-23
Mängd (ton): 2,09 Kostnad totalt: 1574
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 47,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: