Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: HOPPET, 177 Budgetår: 2003
Startdatum: 2003-11-25 Stoppdatum 2003-11-25
Mängd (ton): 2,09 Kostnad totalt: 1637
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 47,2
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: