Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: HOPPET, 177 Budgetår: 2004
Startdatum: 2004-08-29 Stoppdatum 2004-08-29
Mängd (ton): 2,10 Kostnad totalt: 1623
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 47,7
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: