Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: ÄNKASJÖN, 180 Budgetår: 2000
Startdatum: 2000-03-29 Stoppdatum 2000-09-22
Mängd (ton): 4,55 Kostnad totalt: 3285
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: